Pidato Bahasa Jawa Hari Kemerdekaan RI

Inggih meniko nikmat kemerdekaan ingkang dipun proklamiraken tanggal 17 Agustus 1945, ngantos dinten meniko kito peringati.
Poro Rawuh ingkang kulo hormati !
Menawi kito ngemut-ngemut sejarah Bangsa Indonesia sakderengipun merdeka, meniko pinten-pinten tahun dipun jajah dening bangsa Asing.

Diatas merupakan penggalan contoh teks Pidato Bahasa Jawa Bertema Hari Kemerdekaan RI. Berikut naskah pidato lebih lengkapnya.

Simpan ke komputerAdvertisements